Kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig plats. Exempel på offentliga platser är torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, lekplatser, skolgårdar och badplatser.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet ordningslagen. Partille kommun har, med stöd av lag, även utfärdat lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Partille kommun ska upprätthållas. Föreskrifterna gäller på de platser inom kommunen som är offentlig plats.

Ordningsföreskrifterna presenteras här i något förenklad form. De beslutade lokala ordningsföreskrifterna finns under rubriken dokument på den här sidan.

Alkohol på offentlig plats

Om du inte sökt och fått polistillstånd, får du inte dricka öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker på allmän plats i Partille. Som allmän plats räknas till exempel skolgårdar, lekplatser, parker, bad och centrumanläggningar. Partille centrum avgränsas av Lexbyvägen, Skulltorpsmotet, E20 och Kung Göstas väg.

Det här gäller för hundar

Reglerna nedan gäller oavsett om du äger eller har hand om en hund.

  • Hundar som är lösa och utan tillsyn på offentliga platser får omhändertas av polisen. Om det inte går att hitta ägaren eller innehavaren får hunden omhändertas. Om ägaren inte hämtar hunden inom angiven tid och betalat kostnaderna för omhändertagande får polisen bestämma vad som ska göras.
  • Hundar ska hållas under tillsyn på offentliga platser. På följande platser måste hundar vara kopplade: Centrala Partille, Björndammens- Furulunds- och Vallhamra torg, begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds Griftegårdar.
  • Det är hundförbud på alla offentliga lekplatser med fasta anordningar. Det är också förbjudet att ta med hundar till Kåsjöbadet och Humlebadet från maj till september.
  • Löpande tikar ska vara kopplade om de vistas utanför inhägnade områden.
  • Hundar som inte är kopplade ska alltid halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Som alternativ kan hunden i stället vara id-märkt på annat sätt så att det går att komma i kontakt med ägaren.
  • Hundbajs måste plockas upp på följande platser: Gång- och cykelbanor, torg och parker och alla offentliga platser inom kommundelarna Partille, Sävedalen, Furulund, Jonsered och Öjersjö. Badplatserna Kåsjöbadet och Humlebadet. Begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds Griftegårdar.

Kort om campingförbud

Det är förbjudet att campa på följande platsers parkeringsytor: Kåsjöns badplats, Humlebadets badplats., Partille kommuns vattenverk, fastigheten Lexby 1:94, Laxfiskevägen.

Avgift för att använda offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för den som vill använda offentlig plats inom kommunen. Avgifternas storlek har beslutats av kommunfullmäktige.

Brott mot ordningsföreskrifterna

Den som bryter mot någon av kommunens lokala ordningsföreskrifter kan dömas till böter. Detta regleras i ordningslagen.

Vad säger lagen?

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet kan du läsa om i 3 kapitlet i ordningslagen. I Svensk författningssamling hittar du alla Sveriges lagar. Lagar står alltid över lokala styrdokument.