Akut ärende - orosanmälan

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt (orosanmälan). Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, eller med vatten och avlopp alternativt snöröjning kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan.

Gata, park och parkering

Olägenhet i bostad

Vatten & avlopp

Brådskande felanmälningar

Om du föredrar att göra din anmälan per telefon är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 031-792 10 00. Handläggarna nås på vardagar mellan klockan 8 och 16. Om ärendet är akut, ring vår jour på telefon 031-792 10 35. Telefonen besvaras dygnet runt.

Synpunkter

Här har du möjlighet att ge din synpunkt på kommunens tjänster. Än så länge finns bara formulär för våra stödjande verksamheter inom vård- och omsorg, social- och arbetsförvaltning samt utbildningsförvaltningen. Har du synpunkter på eller tankar om övrig verksamhet är du välkommen att kontakta kundcenter.

Vård & omsorg

Vad tycker du om vården och omsorgen av våra äldre och funktionshindrade? Lämna din synpunkt här.

Social- och arbetsförvaltningens verksamheter

Hur upplever du att du blir bemött? Hur är kvaliteten på den information du får? Vi tar tacksamt emot dina åsikter om våra verksamheter.

Utbildningsförvaltningens verksamheter

Om du har synpunkter på någon av utbildningsförvaltningens verksamheter, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller förskolechefen.

Kontakta förvaltningen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan lämna dina synpunkter till förvaltningen via elektroniskt formulär. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.