Partille kundcenter är kommunens ansikte utåt. I de flesta fall är kundcentret den enda kontakt man behöver på kommunen.

Snabb och smidig hjälp 

Partille kundcenters uppgift är att hjälpa invånare och andra som kontaktar kommunen med att hantera deras ärenden. I de allra flesta fall kan medarbetarna lösa ärendet utan att tjänstemän på förvaltningarna behöver kopplas in. I övriga fall hjälper kundcentret till att förmedla ärendet så att det hamnar på rätt ställe.

På detta sätt blir servicen så snabb och effektiv som möjligt och fler vägar öppnas in i kommunen. 

Kundcentret togs i bruk i april 2016 och har i dag tio medarbetare. Normalt finns de i kommunhuset där de bland annat bemannar receptionen och svarar på mejl och inkommande telefonsamtal. Kundcentret bemannar också receptionen i Kulturums foajé. Alla medarbetare hanterar alla sorts frågor.

Kundcenter kontaktas genom telefon, e-post, kommunens Facebooksida eller genom besök i kommunhuset eller Kulturum.