Barn, unga och vissa andra grupper inom kommunens verksamhetsområden är försäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Vilka som omfattas av försäkringen och information om försäkringens omfattning hittar du i försäkringsbeskedet från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar fortsätter med kommunens olycksfallsförsäkring (Skolan) även under 2018. Årets försäkringsbesked publiceras inom kort, skulle det inträffa en skada innan dess skall den anmälas till:

Länsförsäkringar Göteborgs & Bohuslän,
404 84 Göteborg,
Telefon : 031 63 80 00
Försäkringsnummer: 2065555

Skadeanmälan

För att du som skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste du ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag antingen på telefon 031-63 23 75 eller e-post personskada@gbg.lansforsakringar.se. Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål till exempel glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta.

Taxiresor och ersättningar

Om en elev behöver taxi till och från skolan på grund av ett olycksfall ska den behandlande läkaren utfärda ett intyg om detta. Av intyget ska framgå under vilken period eleven behöver transport. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas på  telefon 031-63 23 75.

Har du frågor?

Om du har frågor om kommunens försäkringar kontakta kommunjuristen som du når via Partille kundcenter.