Barn, unga och vissa andra grupper inom kommunens verksamhetsområden är försäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Vilka som omfattas av försäkringen och information om försäkringens omfattning hittar du i försäkringsbeskedet från Länsförsäkringar.

Skadeanmälan

För att du som skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste du ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag antingen på telefon 031-63 23 75 eller e-post personskada@gbg.lansforsakringar.se. Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål till exempel glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta.

Taxiresor och ersättningar

Om en elev behöver taxi till och från skolan på grund av ett olycksfall ska den behandlande läkaren utfärda ett intyg om detta. Av intyget ska framgå under vilken period eleven behöver transport. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas på  telefon 031-63 23 75.

Har du frågor?

Om du har frågor om kommunens försäkringar kontakta kommunens säkerhetssamordnare som du når genom kundcenter.