Har ditt företag levererat varor eller tjänster till Partille kommun? Då vill vi helst att ni fakturerar oss elektroniskt. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ och det finns flera sätt att skicka e-faktura på.

Partille kommun använder sig av Swedbanks fakturaväxel. Använder ditt företag en av nedanstående fakturaväxlar kan du direkt börja skicka e-faktura.

 • Swedbank AB
 • Nordea
 • SEB
 • Handelsbanken
 • Danske Bank
 • Tieto Sweden
 • CGI (fd Logica)
 • Strålfors
 • OpusCapita (före detta Itella)
 • InExchange (även leverantörer som anger "Visma")
 • Pagero
 • BasWare
 • EVRY (före detta EDB)
 • Kofax (fd Lexmark, fd ReadSoft, fd Expertsystem)
 • Scancloud (före detta Addett)
 • Intrum Justitia
 • CrediFlow
 • Palette
 • EDISolutions
 • Sproom
 • Logiq
 • TrueCommerce (fd High Jump)
 • eBuilder
 • Compello
 • Liaison Technologies

Om ditt företag inte är anslutet till något system för e-fakturering, kontakta din bank eller en annan operatör som kan tillhandahålla tjänsten.

Så här kommer du igång

Du som redan använder något av systemen eller tjänsterna ovan behöver bara följa ett par enkla steg för att börja skicka e-faktura till Partille kommun.

 1. Skicka ett mail till efh@partille.se och ange att ni vill börja e-fakturera kommunen. I mailet anger ni följande:

  - Företagets namn och organisationsnummer 
  - Vilken fakturaväxel ni använder
  - Kontaktperson
  - e-postadress

 2. En bekräftelse skickas till angiven e-postadress att ni nu kan börja e-fakturera kommunen.

Det här behöver en faktura innehålla 

Oavsett om ditt företag skickar e-faktura eller pappersfaktura är det vissa uppgifter som behöver finnas när ni fakturerar Partille kommun. För att vi ska kunna betala en faktura är det viktigt att det tydligt framgår att det är Partille kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Bra om du har bankgiro

Partille kommun betalar sina fakturor via bankgiro och vi ser därför helst att det finns bankgironummer hos dig som leverantör.

Märk fakturan med en referens

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunen så ska fakturan märkas med en fakturareferens. Partille kommuns fakturareferens består av bokstäverna ZP och 2-9 siffor (till exempel ZP12345). Det är viktigt att ZP står med versaler och det får inte vara något mellanrum mellan ZP och siffrorna. Referensen ska uppges av den person i kommunen som beställer en vara eller en tjänst av ditt företag. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att fråga efter en sådan.

Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Partille kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

Pappersfaktura till skanningsleverantör

Partille kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. I undantagsfall kan pappersfakturor skickas till vår skanningsleverantör.

PARTILLE KOMMUN
FACK 760009
R067
106 37 STOCKHOLM