Befolkningsprognosen fram till år 2026 visar på en befolkningsökning i de flesta åldersgrupper. Bostadsbyggandet fortsätter att öka och även fortsättningsvis kommer det att vara ett positivt flyttningsnetto.

Omflyttningarna inom kommunen förväntas också ligga på en hög nivå. Befolkningen i Partille kommun förväntas att öka med 5 054 invånare under perioden 2016-2026, dvs en ökning med 13,5 procent.

Hela befolkningsprognosen finns i pdf-fil i menyn till höger.

Prognostiserade förändringar i olika åldersgrupper 2016 - 2026 

Ålder

Faktiskt antal 2016

Prognostiserat antal 2026 Förändring %
  0-5   3 046   3 340 9,7%
  6-15   5 082   5 990 17,9%
16-19   1 758   2 215 26%
20-64 21 147 23 450 10,9%
65-79   4 521   5 075 12,3%
80-w   1 762   2 300 30,5%

Totalt

37 316

42 370

13,5%

 

Prognostierade förändringar i olika kommundelar 2016 - 2021

Område Faktiskt antal 2016 Prognostiserad antal 2021 Förändring %
Sävedalen  12 554 12 695    1,1%

Norra och Centrala Partille 

Södra Partille 

  8 303 

  9 018 

  9 730

  8 880

17,2% 

  -1,5%

Jonsered/Kåhög/Uddared/Stärtered 

  2 632

  2 635

  0,1%

Öjersjö  

Utanför tätort

  4 552

     257

  5 910

     250

29,8%

 -2,7%

Totalt 

37 316

39 925

 8,0%

Varför används prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognosen är ett underlag för fördelning av kommunens resurser och syftar till att underlätta planeringen av våra verksamheter. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommande behov från våra medborgare gällande kommunala verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och även områdesspecifika förutsättningar, till exempel ökad fruktsamhet det vill säga barnafödandet.

Inget facit

Detta medför att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig. Siffrorna i prognosen är endast  ett resultat av antaganden som är baserade på tidigare års trender om t ex fruktsamhet och dödlighet samt planer för framtiden som när det gäller nybyggnationen.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkert på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser även för första året.