Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar på en befolkningsökning i de flesta åldersgrupper. Bostadsbyggandet fortsätter att öka och även fortsättningsvis kommer det att vara ett positivt flyttningsnetto.

Omflyttningarna inom kommunen förväntas också ligga på en hög nivå. Befolkningen i Partille kommun förväntas att öka med 5 558 invånare under perioden 2015-2025, dvs en ökning med 15 %.

Hela befolkningsprognosen finns i pdf-fil i menyn till höger.

Prognostiserade förändringar i olika åldersgrupper 2015 - 2025 

Ålder

Faktiskt antal 2015

Prognostiserat antal 2025 Förändring %
  0-5   3 102   3 455 11,4%
  6-15   4 887   6 090 24,6%
16-19   1 786   2 170 21,5%
20-64 21 030 23 625 12,3%
65-79   4 470   4 990 11,5%
80-w   1 695   2 205 30,1%

Totalt

36 977

42 535

15,0%

 

Prognostierade förändringar i olika kommundelar 2015 - 2020

Område Faktiskt antal 2015 Prognostiserad antal 2020 Förändring %
Sävedalen  12 400 12 705   2,5%

Norra och Centrala Partille 

Södra Partille 

  8 104 

  9 083 

  9 055

  9 315

11,7% 

  2,5%

Jonsered/Kåhög/Uddared/Stärtered 

  2 617

  2 765

  0,6%

Öjersjö  

Utanför tätort

  4 520

     253

  5 835

     250

29,1%

 -1,1%

Totalt 

36 977

39 925

 8,0%

Varför används prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognosen är ett underlag för fördelning av kommunens resurser och syftar till att underlätta planeringen av våra verksamheter. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommande behov från våra medborgare gällande kommunala verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och även områdesspecifika förutsättningar, till exempel ökad fruktsamhet det vill säga barnafödandet.

Inget facit

Detta medför att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig. Siffrorna i prognosen är endast  ett resultat av antaganden som är baserade på tidigare års trender om t ex fruktsamhet och dödlighet samt planer för framtiden som när det gäller nybyggnationen.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkert på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser även för första året.