Handlingar som inkommer till kommunen är allmänna och registreras innan de arkiveras. De går att söka efter i kommunens diarium. Om du begär ut allmänna handlingar har du rätt att vara anonym, dock med vissa undantag.

Diarium

I kommunens diarium finns de handlingar som inkommit till eller upprättats hos kommunen. Ett ärende som registreras får ett diarienummer exempelvis KS/2013:100. Ett ärende kan bestå av flera handlingar.

Det är möjligt att söka efter ärende och handling, undantagna de handlingar som är belagda med sekretess.

Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras handlingar från Partille kommun från 1724 fram till dags datum. Här finns handlingar från kommunala förvaltningar och bolag. Enstaka enskilda arkiv som härrör från Partille återfinns också här.

Handlingarna som finns i arkivet är allmänna, men kan omfattas av sekretess och måste bedömas innan de kan lämnas ut.

Arkivhandlingarna kan läsas på plats efter överenskommelse om tidsbokning, alternativt kan kopior levereras i pappersformat eller skickas elektroniskt. Avgift för detta arbete kan tillkomma.

Betyg

Behöver du en kopia på dina gymnasiebetyg? Då använder du lättast e-tjänsten Beställa betygskopior. Du uppger skolans namn, avgångsår samt elevens namn, adress och personnummer. Uppgifterna används endast för att identifiera handling. En kopia på ett betyg utfärdat de senaste tre åren beställs därefter från respektive skola. Kopior äldre än tre år beställs från kommunarkivet.

Bygglovshandlingar

Partille kommun har ett e-arkiv. I e-arkivet är det är möjligt att söka bland 30 000 bygglovshandlingar. Här finns bygglov med ritningar sorterade på fastighetsbeteckning. Handlingarna skickas till dig via e-post, eller post om så önskas, genom att du lägger dem till din order, fyller i beställarinformationen och skickar. Här hittar du e-arkivet.