Vi blir allt fler och ställer nya krav på att kunna ta oss från A till B på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt oavsett hur vi reser. Tanken bakom Västsvenska paketet är att skapa bättre förutsättningar för just det.

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar och som ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det ska bli lättare att ta sig fram samtidigt som vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik och tillförlitligare transporter för näringslivet. Sammantaget ska detta ge bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

Pågår fram till 2028

Fram till 2028 planeras flera infrastruktursatsningar i Västsverige. I paketet ingår bland annat:

  • Kollektivtrafiksatsningar för att fördubbla resandet fram till år 2025
  • Västlänken
  • Marieholmstunneln
  • Delfinansiering av en ny Göta Älvbro  Hisingsbron
  • Nya gång- och cykelbanor
  • Andra miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder

Bättre miljö och mindre sårbarhet

Infrastruktursatsningarna ska även bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen. Västsvenska paketet bedöms kosta 34 miljarder kronor och finansieringen består av 50 procent statliga medel och 50 procent lokala och regionala medel, i huvudsak genom trängselavgifter.

Trängselskatten bidrar

För att minska trängseln och förbättra miljön samt bidra till finansieringen av Västsvenska paketet infördes trängselskatt i Göteborg den 1 januari 2013. Minskad trängsel och förbättrad miljö bidrar dessutom till att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Partille har fått pengar ur Västsvenska paketet

Partille kommun har fått 11,5 miljoner i bidrag från Västsvenska paketet för att bygga ny gång- och cykelväg längs Tingsvägen samt bygga en ny cirkulationsplats vid Kung Göstas väg/Stationsvägen. Projekten genomfördes under 2013.