Att cykla är bra för både dig, din hälsa och miljön. Partille kommun arbetar ständigt för att bygga ut cykelvägnätet så att det ska bli snabbare och säkrare att ta sig fram på två hjul.

Att cykla och gå är två sätt att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett miljömässigt hållbart sätt. Med cykeln tar du dig fram snabbt och smidigt och sparar samtidigt pengar och är snäll mot miljön. Miljövinsterna vid övergång från bil till cykel är störst vid korta resor. De korta bilresorna står för endast tre procent av den totala körsträckan men svarar för en stor del av avgasutsläppen. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Om du istället cyklar får du på köpet motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Ta dig överallt

I Partille finns ett väl utbyggt och fungerande gång- och cykelvägnät på cirka tio mil vilket gör att du snabbt kan ta dig mellan olika delar av kommunen. På bara trettio minuter tar du dig lätt sju kilometer. De flesta cykelvägarna i Partille har vägvisning vilket hjälper dig att hitta inom kommunen samt till och från närliggande kommuner.

Cykelreseplaneraren

Är du osäker på hur du ska cykla i Partille? Med hjälp av cykelreseplaneraren kan du se din rutt och beräkna restiden för din cykelfärd. Du kan även få information om höjdkurvor och kaloriåtgång.

Cykelräknare

Sedan hösten 2014 mäter Partille kommun hur många cyklar som passerar på fyra platser i kommunen. Mätstationerna är placerade på Göteborgsvägen, Kyrkbron, Landvettervägen och Ugglumsleden. Till höger ser du resultaten för varje mätställe.

Partille satsar på gång- och cykelnätet

Ambitionen för Partille kommun är att skapa ett nät som uppfyller invånarnas behov när det gäller att gå eller cykla till skola, arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter.
Vid planläggning av nya områden tar vi alltid med gång- och cykelvägar i beräkningen och strävar efter att hitta den bästa lösningen.

Här får du ställa cykeln

Du får parkera din cykel i stort sett överallt om inte det finns ett vägmärke som säger annat. Men det är viktigt att du parkerar din cykel så att den inte står i vägen för andra trafikanter eller på en plats där den gör det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram. Försök därför att ställa din cykel i ett cykelställ om det är möjligt. Då har du även bättre möjligheter att låsa fast den.

Kommunen arbetar för cyklisterna

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att göra det lättare för dig att ställa ifrån dig din cykel på ett tryggt och säkert sätt. Redan idag finns det cykelparkeringar vid många av kommunens busshållplatser och fler är planerade under kommande år. Genom Cykelreseplaneraren kan du se var kommunens cykelparkeringar finns.

Beställ cykelkarta

Med kommunens cykel- och besökskarta är det lätt att cykla i och runt Partille. Kartan är gratis och du kan beställa den genom vårt kundcenter. Du kan också hämta den i kommunhusets kundcenter på Gamla Kronvägen 34 eller i hälsodisken på Kulturum på Gamla Kronvägen 56. Du kan också ladda ner kartan i PDF-format här.