Ibland händer det att du vill använda det offentliga rummet till mer än att bara förflytta eller uppehålla dig. Då krävs tillstånd.

Regler för användning av offentlig plats

Offentliga platser omfattar allmänna gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. För att få använda dessa platser på ett sätt som inte stämmer överens med detaljplanen, exempelvis vid försäljning av varor, uteserveringar, uppställning av containrar, uppsättning av skyltar med mera, krävs tillstånd enligt ordningslagen från polismyndigheten.

Ansök hos Polisen

Ansökan skickas till Polisen som granskar den innan de inhämtar yttrande från Samhällsbyggnadskontoret. Om kommunen tillstyrker ansökan utfärdar polisen tillstånd.

Ansökan, kostnad och avgifter

För tillstånd enligt Ordningslagen tar polisen ut en kostnad för administration. Läs mer om hur du gör vid en ansökan hos polisen. Kommunen tar även ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Ytterligare tillstånd

Ytterligare tillstånd kan även behövas om du exempelvis ska sälja livsmedel eller servera alkohol. Läs mer om tillstånd & tillsyn här.

Här ansöker du

Polismyndigheten Region Väst
Box 429
401 26 Göteborg
E-post: registrator.vast@polisen.se