Vädret blir allt kyligare. Partille kommunen rustar för vinterväghållning och vill passa på att uppmana alla trafikanter att ta det varligt i trafiken. Anpassa farten efter väg- och väderförhållandena, byt till vinterdäck på bilen, ha ljus på cykeln och använd reflexer ute.

Partille kommun ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten av de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns inom Partille. Väghållning, drift och underhåll utförs i kommunens egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer. Om du har synpunkter om kommunens vägållning eller vill anmäla fel, skador eller hinder – använd vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan.

Undantag är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, samt enskilda vägar som har andra väghållare. Om du har synpunkter på Trafikverkets vägar – kontakta myndighetens kundcenter.

Särskilda riktlinjer för vinterväghållningen

Kommunen har riktlinjer för vinterväghållningen och när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in. Beredskapsledaren avgör åtgärderna till exempel beroende på väderlek, väg- och lufttemperaturer, vindförhållanden och typ av snö som faller.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar inte Partille kommun för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar eller ligger inom Partillebos bostadsområden.

Håll gångvägar och trottarer framkomliga

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana. Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Underlätta för salt- och plogbilarna

Du måste även hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar för bättre sikt och säkerhet på bostadsgator och för att underlätta underhållsarbeten, halkbekämpning och snöröjning. Läs mer i skriften Klipp häcken.

Hämta flis- och saltblandning gratis

Fastighetsägare är välkomna att hämta en flis- och saltblandning vid vändzonen utanför samhällsbyggnadskontorets förråd på Brodalsvägen 17. Flis- och saltblandningen finns på plats från vecka 44.

De gröna sandlådorna som står utplacerade längs vägar runt om i kommunen är redan påfyllda för snabb halkbekämpning på vägarna.