Rena och framkomliga vägar minskar risken för farliga situationer i trafiken. Det är målet för kommunens renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar i Partille. Du som är fastighetsägare i Partille har även ett eget ansvar att hålla gångvägar i anslutning till din tomt framkomliga och trafiksäkra.

Ansvarar för det kommunala vägnätet

Kommunen ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns i Partille. Väghållningen utförs i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer. Undantaget är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten utmed motorvägen genom Partille som Trafikverket ansvarar för, samt enskilda vägar som har andra väghållare.

Så här arbetar vi över året

Kommunen har riktlinjer för renhållningen och vinterväghållningen och när åtgärder görs. Under vinterhalvåret avgör arbetsledaren i beredskap när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in beroende på SMHI:s väderprognoser, faktisk väderlek, väg- och lufttemperaturer och vindförhållanden. Läs mer om vinterväghållningen.

När de sista frostnätterna är över inleds vårstädningen och uppsopningen av vintergruset som använts för halksäkring. Arbetet ska vara färdigt i maj månad, det gäller för både kommunens gator och gång- eller cykelvägar. På hösten, efter trädens lövfällning, inleds höststädningen och uppsopningen av löv.

När den första frostperioden inträffar börjar vi om igen. Däremellan gör kontrollerar vi och gör insatser för se till att vägnätet hålls städat, fint och framkomligt.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar Partille kommun inte för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av Partillebos bostadsområden eller gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar.

Håll gångvägar utmed tomten framkomliga

Som villaägare ansvarar du för säkerheten utmed din tomt och att hålla gångvägar och trottoarer längs med tomten rena, halksäkra och snöfria. Du ansvarar även för att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana. Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Klipp häcken och håll undan växtlighet

Villaägare har även ansvar för att hålla undan växtlighet så att gator, gång- och cykelvägar i anslutning till din tomt är framkomliga och trafiksäkra. Läs mer på sidan Åtgärder för säkrare trafik på din bostadsgata och i broschyren Klipp häcken.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter om kommunens väghållning och andra gatudriftfrågor via vår  e-tjänst för felanmälan. Om du har synpunkter om E20, Landvettervägen och de tre trafikmoten: Partillemotet, Skulltorpsmotet och Jonseredsmotet som Trafikverket ansvarar för, ber vi dig istället att höra av dig direkt till Trafikverkets kundtjänst. Läs gärna även om hur Trafikverket sköter sina vägar i länet.