Partille kommun gillar kollektivtrafik, det är bra att åka tillsammans. Elever på Partille gymnasium får gratis busskort och pensionärer åker fritt med seniorkortet.

Västra Götalandsregionen är den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i väst och Västtrafik är regionens bolag för att planera och upphandla trafiken. Partille kommuns ansvar är infrastruktur i form av vägar och busshållplatser, samt att vara en viktig samarbetspartner.

Busskort & månadskort

Busskort för elever

Som elev på Partille gymnasium får du det kort som behövs för att kunna ta dig mellan hemmet och skolan samt på skolresor till Göteborgs kommun. Skolkortet är giltigt vardagar klockan 04.0019.00. Läs mer på Resor under Barn & utbildning

Fria bussresor för pensionärer

Du som fyllt 65 år och är folkbokförd i Partille kommun får fria resor med Västtrafik inom kommunen under lågtrafik.

Du behöver ett seniorkort

Seniorkortet är giltigt under lågtrafik på Västtrafiks alla linjer inom Partille kommun. Det betyder att du kan resa fritt alla vardagar klockan 08.30–15.00 och 18.00–06.00 samt dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar. Kortet gäller inte vid resor med färdtjänst. Beställningen görs på Västtrafiks webbplats, där du också hittar mer information om seniorkortet.

Så får du kortet

Västtrafik skickar ut informationsbrev till de som ska fylla 65 med information om hur man får seniorkortet. Du som flyttar till Partille och är äldre än 65 får också brevet.
Om du får problem med kortet, kontakta Västtrafik.

Pendelparkering

För dig som tar bilen till kollektivtrafiken finns tre gratis pendelparkeringar att välja mellan:

  • i direkt anslutning till stationen i Partille och Jonsered.
  • vid Partille herrgård, på gångavstånd till bussterminalen i Allum.

Här hittar du pendelparkeringarna med hjälp av Västtrafiks sök.

Färdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken kan få färdtjänst för resor i fordon anpassade för dig. Du måste ansöka om färdtjänst i den kommun där du bor. Kommunens färdtjänsthandläggare bedömer därefter om du har rätt till färdtjänst.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Som färdtjänstberättigad i Partille kommun får du resa i Partille, Lerum, Mölndal, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Ale, Göteborg samt delar av Öckerö kommun. Riksfärdtjänst ger möjlighet att resa från en kommun till en annan utanför färdtjänstområdet inom Sverige. Läs mer om Resor & transporter under Stöd & omsorg

Sjukresor

Genom Västra Götalandsregionen kan du få ersättning för sjukresa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Läs mer om Sjukresor under Stöd & omsorg.