Den sista etappen att iordningställa Kyrktorget i Partille centrum är snart färdig. På måndagen den 28 oktober återöppnades Gamla Kronvägen genom centrum för bilar och bussar.

Nytt kvarter med galleria

Arbetet att rusta upp Kyrktorget för att skapa ett attraktivare stadsrum i Partille centrum har pågått i omgångar sedan 2017.

Bostadshuset Kronhöjden bildar ett eget kvarter vid Kyrktorget. Kvarteret reser sig 8-12 våningar upp och rymmer 74 bostäder. I en utomhusgalleria i husets markplan planeras lokaler för handel och restauranger.

– Gallerian blir en ny del av Kyrktorget och ett nytt gångstråk som länkar ihop torget med centrumhandeln på andra sidan Gamla Kronvägen, säger kommunens projektledare Juha Ruuska.

Kyrktorget färdigställs

I den sista etappen av iordningställandet av Kyrktorget färdigställs det nya gångstråket genom utomhusgallerian och markbeläggningen på den del av torget som ligger inom byggarbetsplatsen för Kronhöjden. Parallellt färdigställs torgytan utmed bostadshusets fasad mot Gamla Kronvägen.

– I stora drag är arbetet med torget klart. Ett antal mindre insatser återstår på torget och längs Gamla Kronvägen. Bland annat kommer vi att placera ut fler sittbänkar.

För att skapa ett tillgängligare och tryggare stadsrum görs övergången mellan torg och väg mindre framträdande. Utformningen skärper samspelet mellan alla trafikanter. Så väl bilister som gående och cyklister måste visa hänsyn till varandra och sakta ner på sin väg över torget.

Den sista etappen av torget görs av Wästbygg’s underleverantör Torslanda Entreprenad på uppdrag av Partille kommun. Wästbygg bygger även Riksbyggens nya bostadshus vid torget.

Sidan publicerad: Måndag, 28 oktober 2019, 10:06