För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Använd gärna vår e-tjänst.

Var ute i god tid

Ansökan ska vara oss tillhanda minst tre månader innan eventuella annonser om arrangemanget publiceras. Vi rekommenderar att man inte annonserar innan man tecknat avtal med kommunen. Den som väljer att frångå detta gör så med vetskapen om att kommunen kan komma att ändra förutsättningarna för arrangemanget.

Avgifter för markanvändning

För användning av kommunens mark har kommunen rätt att ta ut en avgift. Hur stor avgiften är beror på var marken ligger och arrangemangets omfattning. För mer information om avgifter kontakta planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret genom Partille kundcenter.

Skicka in fullständig ansökan

Beskriv ditt arrangemang, eventuell bansträckning och tävlingsområde så detaljerat som möjligt i din ansökan. För att din ansökan ska vara fullständig måste du även bifoga följande dokument:

  • Försäkringsbevis
  • Kopia av arrangörens senaste årsredovisning (firmatecknare, ekonomi)
  • Fastighetsbeteckning
  • Eventuella tillstånd från andra myndigheter eller markägare
  • Karta över föreslagen banskiss (gärna i formatet .shp)
  • Karta över föreslagen parkering
  • Avfallshanterings- och städplan