Anmälan gäller lokal för alkoholservering vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck eller provsmakning.

Anmälan måste signeras för att gälla. Därför behöver du e-legitimation för att kunna fylla i e-tjänsten.