Kommunen kan flytta fordon som står trafikfarligt, hindrar övrig trafik eller bedöms som fordonsvrak. Om du ser ett fordon som stått parkerat en längre tid, kan du anmäla det via vår e-tjänst Begäran om flyttning av fordon på tomtmark.

Flytten görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198).