Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgifterna i denna handling behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Syftet med behandlingen är för att hantera din kommunikation med Partille Rehab. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse. Informationen lagras och bearbetas för att kunna utföra de tjänster och skyldigheter vi har gentemot dig. Dina uppgifter kommer att sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter hanteras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- sekretesslagen och Arkivlagen. Personuppgiftsansvarig är vård- och omsorgsnämnden, Partille kommun. För kontaktuppgifter och ytterligare information, vänligen läs mer här.