Här kan du anmäla att en cistern tagits ur bruk. Din anmälan måste innehålla ett intyg om att cisternen är tömd och rengjord.