Partille kommuns e-tjänster för ärenden kopplade till området miljö- och hälsoskydd.

Miljö

Anmäl att cistern tagits ur bruk

Ansök om återvinningskort

Hälsoskydd

Anmäl misstänkt matförgiftning

Synpunkter & felanmälan

Anmäl olägenhet