Partille kommuns e-tjänst för att registrera mätarställningen på din vattenmätare. Baserat på vattenmätarens ställning räknas din årliga brukningsavgift för vatten och avlopp ut. För att fakturera din förbrukning rätt, behöver vi din hjälp att läsa av din mätare.

Registrera din vattenmätares ställning

I fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, finns vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Baserat på vattenmätarens ställning räknas din årliga brukningsavgift för vatten och avlopp ut. För att fakturera din förbrukning rätt, behöver vi din hjälp att läsa av din mätare.

Registrering ska ske minst en gång per år

För att du ska bli fakturerad efter så korrekt förbrukning som möjligt, är det viktigt att du läser av vattenmätaren regelbundet och registrerar mätarställningen via vår e-tjänst . Avläsning och registrering ska ske minst en gång per år.

Vilka kan använda e-tjänsten?

  • Privatpersoner med ett vattenabonnemang.
  • Personer med fullmakt från bostadsrättsförening eller företag att registrera vattenmätarställning – förutsatt att personen inte själv äger en fastighet i Partille med ett vattenabonnemang. Använd vår e-tjänst för att fylla i och skicka in fullmakten: partille.se/fullmakt

Så här läser du mätarställningen

  1. Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din e-legitimation.
  2. Välj det abonnemang som du ska registrera mätarställning för. Som privatperson har du oftast bara ett abonnemang.
  3. Kontrollera att angivet mätarnummer stämmer. Det hittar du på insidan av locket på din vattenmätare.
  4. Skriv din mätarställning i angiven ruta genom att fylla i siffrorna från mätarens räkneverk. Uteslut inledande nollor.
  5. Ange det datum då du läste av din vattenmätare.
  6. Tryck på ”Granska” för att kontrollera att dina uppgifter stämmer.
  7. Om uppgifterna är korrekta tryck på ”Slutför”
  8. Du får nu en kvittens på att dina uppgifter är inskickade.

Registrera mätarställning manuellt

Kan du inte göra din registrering via datorn senast den 18 mars 2019 så kommer det ett avläsningskort till dig med posten i april. Du fyller i kortet med din vattenmätarställning och skickar tillbaka kortet till oss senast den 25 april 2019.

Vattenavläsning vid flytt

Om du flyttar från en fastighet behöver du göra en flyttanmälan för VA och renhållning. I din anmälan ska vattenmätarställningen vid överlåtelsen anges. Kontakta Partille kundcenter för mer information.