Här kan du komplettera ett befintligt ärende med de handlingar som är nödvändiga för att vi ska kunna handlägga din anmälan eller ansökan. Till exempel om ej bygglovpliktig åtgärd eller bygglov.

När ditt ärende är komplett får du ett brev med en bekräftelse.