Till ansökan behöver du

  • Fastighetsbeteckning
  • Aktuellt bygglovsärende hos kommunen (exempelvis B/2015:1)
  • Organisations- och eller personnummer

Ansökan finns även som pdf