Via e-tjänsten får du information om och kan administrera de vatten- och renhållningstjänster som du abonnerar på.

E-tjänsten kan användas av:

  • Privatpersoner med vatten- och/eller renhållningsabonnemang.
  • Personer med fullmakt från bostadsrättsförening eller företag.

Genom att logga in på e-tjänsten kan du:

  • Se vilka abonnemang som är registrerade på din anläggning och vad de kostar per år.
  • Se obetalda och betalda fakturor för dina vatten- och renhållningstjänster.
  • Se när nästa ordinarie avfallstömning är planerad att ske. Information om ändrade sophämtningsdagar för hushållsavfall i Partille hittar du däremot på sidan partille.se/andradhamtning.
  • Registrera vattenmätarställning och se historik för din vattenmätare. Klicka för att läsa hur du registrerar din vattenmätarställning.