Den här e-tjänsten använder du för att göra flyttanmälan och att anmäla ägarbyte för vatten, avlopp och renhållning.

Om du gör din flyttanmälan innan själva överlåtelsedatumet, så måste du skicka en sista vattenmätaravläsning vid överlåtelsetillfället. Mer information om detta får du i e-tjänsten.