E-tjänst för begäran om återtagande av bygganmälan och ansökan om bygglov i Partille kommun.

Så länge handläggare eller nämnd inte fattat beslut om din bygganmälan eller din ansökan om bygglov kan du återta din anmälan eller ansökan.

Sökande som återtar sin bygglovsansökan eller anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd kommer att debiteras kostnaden för nedlagd handläggningstid i ärendet. Timdebiteringen sker enligt taxa beslutad av KF §90, 2017-10-31.