Har du fått anmärkning på din mätarplats i samband med att vattenmätarbyte skulle genomföras? Då måste du återkomma med en digital åtgärdsanmälan när du åtgärdat de fel som VA-verket haft anmärkningar på. Därefter återkommer kommunen till dig med en ny tid för vattenmätarbyte.