Via den här e-tjänsten kan du ansöka om nedtagning av träd på kommunens mark. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Din ansökan ska vara godkänd av berörda grannar och inskickad senast den 15 september för att kunna handläggas och eventuellt åtgärdas under påföljande vinterhalvår.