Ett beslut om förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbesked berör vanligtvis ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område. Logga in med din e-legitimation för att söka förhandsbesked.