Ett beslut om förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Här söker du förhandsbesked.

Du behöver ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.