E-tjänst för anmälan till lägenhetsregistret. Anmälan gäller både för flerbostadshus och för specialbostad.

För att göra det enklare och billigare att få fram aktuell hushålls- och bostadsstatistik har riksdagen beslutat att det ska upprättas ett register över alla bostadslägenheter i Sverige; Lägenhetsregistret. Fastighetsägare rapporterar in gällande lägenhetsnummer i formuläret enligt instruktionen nedan.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt

De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på och de två sista siffrorna var på våningsplanet bostaden är placerad.

Entréplan och en halvtrappa upp från entrén numreras 10, våningsplan ovanför entréplan numreras 11, 12, 13  och våningsplan nedanför entréplan numreras 09, 08, 07.

De två sista siffrorna anger bostadens placering på våningsplanet. Lägenheterna numreras från vänster till höger.

Exempel: Lägenheten längst till vänster på entréplanet får lägenhetsnummer 1001.

Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets webbplats.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Partille kundcenter.