Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är extra känsligt att installera bergvärme inom vattenskyddsområde. Då måste du ansöka om att få installera värmepump. Du får inte börja installationsarbetet innan du fått bygg- och miljönämndens beslut på din anmälan eller ansökan.

Karta måste bifogas

En tydlig och skalenlig karta (i skala 1:400 eller 1:500) med byggnader, borrhål och tomtgränser ska skickas med anmälan eller ansökan till oss. Enskilda vattentäkter och avloppsanordningar inom 100 meter från borrplatsen (om du ska installera en bergvärmeanläggning) ska anges i anmälan eller ansökan.

Läs mer om Energi & uppvärmning och vilka regler som gäller för värmepumpar.