Om du har synpunkter eller klagomål på någon av utbildningsförvaltningens verksamheter, ta först kontakt med de ansvariga på plats. I andra hand bör du vända dig till rektor. Vill du gå vidare med din synpunkt kan du lämna den direkt till förvaltningen via denna e-tjänst.

Din synpunkt är viktig

För att kunna bibehålla professionella och trygga verksamheter arbetar utbildningsförvaltningen löpande med kvalitetssäkring. I detta förbättringsarbete är alla synpunkter betydelsefulla. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter eller klagomål på utbildning och eller verksamhet.

Gör så här

 1. Vänd dig i första hand till verksamhetens personal med din synpunkt eller ditt klagomål, antingen muntligt eller skriftligt. Den mottagande personalen kommer i sin tur informera dig om hur ärendet hanteras. Använd gärna kommunens blankett ”Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen” som mall.

 2. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende eller om du av annan anledning inte vill vända dig till närmaste personal kan du höra av dig till rektor.

 3. Vill du gå vidare med din synpunkt eller ditt klagomål? Vänd dig då direkt till utbildningsförvaltningen via e-tjänsten nedan. Ditt ärende hamnar då i utbildningsförvaltningens funktionsbrevlåda som hanteras av registrator. Tänk på att inte lämna information som kan vara känslig.

  Kan eller vill du av annan anledning inte använda e-tjänsten? Då kan du skicka din synpunkt eller ditt klagomål till utbildningsförvaltningen via post. Fyll i, skriv ut och skicka blanketten ”Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen” till adress:

  Partille kommun
  433 82 Partille

  Märk brevet med: "Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen".

  Mottagande registrator vidarebefordrar sedan din synpunkt eller ditt klagomål till ansvariga på utbildningsförvaltningen.

Återkoppling

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen enligt skollagen 4 kap, 8 §.

Genom att följa ovanstående anvisning har du möjlighet att lämna synpunkter, förslag eller klagomål som rör utbildningsförvaltningen och få återkoppling.

Om du vill kan du vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Ditt meddelande tas emot av registrator som vidarebefordrar din synpunkt till lämplig handläggare eller chef.