Vid ansökan om modersmålsundervisning för elev i grundskola är det obligatoriskt att uppge elevens namn, personnummer samt modersmål. Önskvärt är att elev och vårdnadshavare även uppger sin e-postadress samt telefonnummer där vi kan nå dem under dagtid.

De uppgifter som du lämnar på blanketten kommer att föras in i Utbildningsförvaltningens databas för handläggning av modersmålsundervisningen. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ansökan finns även som pdf.