Behöver du en kopia på ditt slutbetyg från Partille gymnasium? Fyll i formuläret så får du det skickat via e-post, eller till din hemadress.

Vid beställning av betygskopior via denna e-tjänst kommer du att uppge avgångsår samt elevens namn, adress och personnummer. Uppgifterna används endast för att identifiera handling. Uppgifterna användes inte för att efterforska vem som begärt ut handlingarna.

Arkivering av handlingar

I arkivet finns endast kopior på slutbetyg. Terminsbetyg eller betyg för de som avbrutit kurser finns inte arkiverade.