Här kan vårdnadshavare till barn och elever som behöver ha sin måltid särskilt anpassad ansöka om specialkost via vår e-tjänst eller blankett. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Om anmälan och giltighetstid

Ny specialkostblankett lämnas inför varje höstterminsstart. Blanketten ska vara förskolan/skolan tillhanda senast den 1 september. Om blankett inte inkommit tolkas detta som att barnet/eleven äter normalkost.

Dessa regler gäller i förskola och skola om ett läkarintygs giltighetstid:

  • För barn och elever med livslång restriktion (glutenöverkänslighet) räcker ett intyg för hela skoltiden.
  • För barn och elever med allergi mot ägg, fisk, nötter och jordnöt gäller intyget tre år i taget.
  • För barn och elever som är allergiska mot mjölkprotein gäller intyget ett år i taget.
  • Barn och elever med laktosintolerans behöver inte lämna något intyg. De kan äta den normala kosten, med undantag för att de inte dricker mjölk.