Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen

Skolstart för nyanlända elever, anmälan

Unikum, e-tjänst för elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare identifiera sig med e-legitimation.

Vikariera inom utbildningsförvaltningen, intresseanmälan

Vikariera inom serviceorganisationen UF, intresseanmälan

Volontäruppdrag, ansökan

Anmälan om specialkost i förskola, skola och gymnasium Saknar du eller ditt barn svenskt personnummer eller har skyddad identitet? Kontakta kundcenter för att få blanketten "Ansökan om specialkost" hemskickad.

Förskola och fritidshem

Beräkna avgift för plats på förskola eller fritidshem (längst ner på sidan finns länk till tjänst)

Ersättningsplats vid förskolors och fritidshems stängningsdagar, ansökan

Plats på förskola, ansökan 

Plats på fritidshem, ansökan

Förskola & fritidshem på webben Vårdnadshavare kan svara på platserbjudande, registrera och ändra tider för förskola, fritidshem och fritidsklubb eller registrera och ändra inkomstuppgifter. Du kan även säga upp förskole- eller fritidshemsplacering samt ändra dina kontaktuppgifter. Du identifiera dig med e-legitimation. Dessa e-tjänster finns även som blanketter i pdf-format.

Lämna & Hämta Fungerar endast för vårdnadshavare med barn i förskolor och fritidshem som ingår i pilotprojektet.

Plats inom förskola el pedagogisk omsorg i annan kommun, ansökan

Grundskola och gymnasium

Dexter, personal

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA), ansökan

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasium, ansökan

Modersmålsundervisning, uppsägning 

Modersmål som modernt språk på gymnasiet, ansökan

Skola på webben - här kan du som vårdnadshavare till elev i grundskolan och på Partille Gymnasium sjukanmäla ditt barn, se ditt barns frånvaro, se klasslista samt ändra kontaktuppgifter. Du identifierar dig med e-legitimation. Denna tjänst går även under namnet "Dexter".

Anmälan om skolbyte inom Partille kommun - här kan du som är folkbokförd i Partille kommun och med barn som redan går i någon av våra grundskolor ansöka om skolbyte inom kommunen. Du identifierar dig med e-legitimation och väljer sedan alternativet "skolbyte".

Anmälan om skolbyte för inflyttade elever eller folkbokförd i annan kommun (kommunal grundskola) - här kan du som är inflyttad, men ännu ej folkbokförd i Partille, ange vilken grundskola du vill att ditt barn ska gå i, gäller elever i årskurs F-9. Sidan kräver ingen inloggning. Är du nyanländ? Då tar vi emot din ansökan via interkulturellt centrum (IKC).

Utflyttning till annan kommun - här kan du som vårdnadshavare avsluta ditt barns skolplacering. Du identifierar dig med e-legitimation. 

Skolval till förskoleklass - från 8 januari till 31 januari 2019 kan du som vårdnadshavare välja önskad grundskola för ditt barn inför nästkommande läsår. När valperioden är slut sker placering enligt urvalskriterierna, det spelar således ingen roll när inom perioden som valet görs. Du identifierar dig med e-legitimation. Observera att samtliga vårdnadshavare till barnet måste godkänna valet med sin egen e-legitimation. Om en förälder går in och ansöker behöver alltså även den andra vårdnadshavaren gå in och godkänna denna ansökan för att valet ska anses genomfört. Om endast en vårdnadshavare godkänner valet går en påminnelse ut via e-post. Här kan du läsa de riktlinjer som gäller för skolval till förskoleklass.

Utan svenskt personnummer eller skyddad identitet?

Saknar du eller ditt barn svenskt personnummer eller har skyddad identitet? Kontakta Kundcenter för att få blanketten "In- och utflyttningsanmälan samt byte av skola" hemskickad.

Ersättning från kommunen för studier utomlands, ansökan (blankett) - läs de riktlinjer som gäller för ersättning från kommunen för studier utomlands.

Skolskjuts, ansökan

Slutbetygskopior grundskola, beställning

Slutbetygkopior gymnasium, beställning

Betygskopior Komvux, beställning

Felanmälan av elevdator

Partille Gymnasium

Björndammen

Furulund Lunden

Lexby

Ugglum

Vallhamra

Öjersjö Brunn