Områden

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökförslag

Inga sökförslag

Digital anslagstavla

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande fullmäktige 2020-03-31

Tillkännagivande av justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information att visa

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information att visa

Justerade protokoll

Anslagsbevis arvodesutskottet 2020-02-27
Anslagsbevis fullmäktige 2020-03-03
Anslagsbevis vård- och omsorgsnämnden 2020-03-05
Anslagsbevis kommunstyrelsen 2020-03-10
Anslagsbevis social- och arbetsnämndens vårdutskott 2020-03-17 28 §, 32,33 §§
Anslagsbevis utbildningsnämnden 2020-03-11 §§ 13-24
Anslagsbevis social- och arbetsnämndens vårdutskott 2020-03-17, §§ 29-31, 34-61
Anslagsbevis social- och arbetsnämnden 2020-03-17 §§ 9-18
Anslagsbevis KSAU 2020-03-17
Anslag Bygg- och miljönämnden 2020-03-23

Upplysning om hur beslut kan överklagas

Upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelse och tillkännagivande

Kungörelse avgränsningssamråd

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information att visa