Rent dricksvatten är livsviktigt och för att säkerställa tillgången kan kommuner och länsstyrelser besluta om vattenskyddsområden. I Partille är Kåsjön vattenskyddsområde.

Partille kommun har mjukt vatten av mycket god kvalitet. Till största delen producerar vi vårt dricksvatten själva. Vi köper även en del dricksvatten från Göteborg. Vi tar vårt råvatten från Kåsjön som redan har mycket bra vattenkvalitet och renar det i vårt nya vattenverk med en mycket avancerad reningsanläggning, bland annat med nanofilter och UV-ljus som ger högre vattensäkerhet och ökad kapacitet.

Kåsjöns vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Kåsjöns vattentäkt är fastställd av kommunfullmäktige i Partille kommun 2012-12-11. Här hittar du föreskrifter och karta för Kåsjöns vattenskyddsområde.