Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverket. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.

Provtagningsplatser D1-D21

Reservvatten, D19, Jonsered utgår.

För provtagning se länkar till HögerKarta som visar provtagningsplatser.