Partille kommun ska bygga en ny simhall i de centrala delarna av Partille och målsättningen är att den ska kunna stå klar till årsskiftet 21/22.

Nu pågår förvärv av tomt som passar för ändamålet och samtidigt arbetar Partille kommun och Partillebo tillsammans med ett underlag för närmare utformning av simhallen.

Under våren finns vi på olika platser i Partille för att höra mer om vad du tycker är viktigast när vi bygger ny simhall. Det finns också möjlighet att lämna din kommentar här:

Vad är viktigast för dig när vi bygger ny simhall?

 

Anmälan till workshop om den nya simhallen den 22 maj.