Här är de största projekten i centrum. En del är klara. Andra pågår fortfarande. Visionen är att skapa en plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille.

Partille arena

Arenan invigdes hösten 2016 och erbjuder både idrotts- och kulturevenemang för upp till 4.000 sittande åskådare. Den är flexibel och kommer snabbt att kunna anpassas – från skolidrott, till större idrottsarrangemang eller kultur- och musikevent med krav på en scen. I arenan finns även restaurang, bowlinghall, gym, kontor och en B-hall. Tanken är att arenan ska leva och användas i vardagen vid sidan om de stora evenemangen. I anslutning till arenan hittar du även stadstrådgården ”Partilles hängande trädgårdar”.

Partille Port

Partille Port håller på att utvecklas till en levande och inbjudande del av centrala Partille. Handeln i Partille stärks här med 30.000 kvadratmeter ny handelsyta, fokus kommer ligga på sällanköpshandel för att komplettera Allums detaljhandel. I området bygger Peab även 800-900 bostäder, främst bostadsrätter och en stor andel smålägenheter. Som en länk mellan Partille Port, Partille Arena och Gamla Kronvägen kommer Arenatorget, en mötesplats med liv och rörelse, att byggas.

Ny simhall i Partille centrum

Framåt planerar kommunen tillsammans med Partillebo AB för en ny simhall i de centrala delarna av Partille. Målsättningen är att den ska kunna stå klar till årsskiftet 21/22. Våren 2019 åkte representanter från kommunen till olika platser i Partille för att höra mer om vad invånarna tycker är viktigast när vi bygger en ny simhall. Det hölls även en öppen workshop om den nya simhallen. Läs mer om planerna på en ny simhall här.

Partille Kulturum & Åkanten, etapp 1

Kulturum utvecklas till ett gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrum i regional toppklass. Här ska den nya förskolan Kronvägen, en ny grundskola och Partille gymnasium rymmas, samverka och dela ytor på ett helt nytt sätt med kulturskolan, vuxenutbildningen, ungdomens hus, biblioteket, föreningar, olika studieförbund och andra aktörer inom utbildning och näringsliv. Ovanpå Kulturum har Partillebo dessutom byggt cirka nya 140 hyreslägenheter och i direkt anslutning till det nya kultur- och utbildningscentrum ligger även kommunens nya stadspark.

Stadsparken

Den nya stadsparken intill Säveån hittar du bland annat vår populära och nationellt kända lek- och klätterbäver "Justin Bäver". Parken är planerad i dialog med bland annat elever på Partille gymnasium och ska erbjuda äventyr och överraskningar och vara trygg för alla. En plats för lek, skolungdom, uteidrott, kultur, motion och avkoppling.

Kyrktorget

Torget stärks som mötesplats och ett tryggt och levande centrum mitt i Partille. Vid decennieskiftet väntas ett helt nytt bostadskvarter stå klart vid Kyrktorget. Riksbyggen planerar en byggnad med 74 lägenheter i 7-12 våningar och med en galleria för handel och restauranger i markplan. Parallellt fräschar kommunen upp torgets ytskikt med ny växlighet, nytt möblemang och ny belysning. Gång- och cykelstråket mellan Kyrktorget, Åtorget och Partille station ska också bli tydligare.

Yllebron och stationsområdet

För att skapa fler möjliga vägar till och från Partille centrum byggs en ny bro över Säveån. Yllebron kommer att förbinda Stationsvägen på den norra sidan av ån med Yllegatan på centrumsidan. Bron blir cirka 70 meter lång och 12 meter bred och kommer att ha plats både för gående, cyklister och bilister. Den väntas öppnas för trafik senhösten 2017. 

Vid infarten till Stationsvägen från Kung Göstas väg har en ny parkering med 26 platser anlagts som kompletterar pendelparkeringen med 48 parkeringsplatser och 4platser för personer med funktionsnedsättning vid Partille station.

Tryggare gång- och cykelstråk utmed Säveån

Parallellt med bygget av Yllebron och upprustningen av Kyrktorget i Partille centrum ser vi till att skapa bättre och tryggare gång- och cykelstråk på Säveåns norra och södra sida. Bland annat har en gång- och cykelbro byggts över Besebäcken i parken på åns norra sida. Gång- och cykelstråken har även breddats och fått ny beläggning och belysning.

Partillebohallen & Åkanten, etapp 2

Partillebohallen blir kvar även med nya Partille arena. Partillebo bygger om hallen för att användas för skolidrott och lokala idrottsföreningar. Ovanpå och runt hallen byggs cirka 45 hyreslägenheter. I bottenplan planeras för verksamhetslokaler. Inflyttning är tänkt till omkring årsskiftet 2019/2020.

Åkanten, etapp tre

Partillebo planerar även en tredje bostadsetapp nedanför Partillebohallen. Invid Porthällastigen och med utsikt över Säveån skissas det på ett bostadshus cirka 30-tal hyreslägenheter med tänkt inflyttning någon gång i början av nästa decennium.

Gamla Kronvägen

Gamla Kronvägen ska bli en trygg och attraktiv stadsgata. Gående och cyklister kommer att prioriteras och hastigheten för övrig trafik ska hållas låg. Korttidsparkering erbjuds längs gatan och pelarek har planteras på båda sidorna för att rama in stråket.

Ny påfart till E20

En ny påfart till E20 i västergående riktning in mot Göteborg öppnades från Arenavägen väster om arenan hösten 2016. Avsikten är dels att avlasta Partille centrum från trafik och dels att underlätta trafiktömningen efter större evenemang i Partille arena.

Skulltorpsmotet

Skulltorpsmotet har byggts om med nya av- och påfarter för att skapa en mer stadslik trafikplats. Ett komprimerat mot ger mer plats för både bostäder och handel.