Här är de största projekten i centrum. En del är klara. Andra pågår fortfarande. Visionen är att skapa en plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille.

Partille arena

Arenan invigdes i september 2016 och erbjuder både idrotts- och kulturevenemang för upp till 4.000 sittande åskådare. Den är flexibel och kommer snabbt att kunna anpassas – från skolidrott, till större idrottsarrangemang eller kultur- och musikevent med krav på en scen. I arenan finns även restaurang, bowlinghall, gym, kontor och en B-hall. Tanken är att arenan ska leva och användas i vardagen vid sidan om de stora evenemangen. I anslutning till arenan byggs arenatorget med ”Partilles hängande trädgårdar” som knyter samman området mellan Partille Port, Kulturum och Gamla Kronvägen.

Partille Port

Partille Port ska utvecklas till en levande och inbjudande del av centrala Partille. Handeln i Partille stärks här med 30.000 kvadratmeter ny handelsyta, fokus kommer ligga på sällanköpshandel för att komplettera Allums detaljhandel. I området byggs även 800-900 bostäder, främst bostadsrätter och en stor andel smålägenheter. Som en länk mellan Partille Port och Partille Arena byggs Arenatorget, en mötesplats med liv och rörelse.

Partille Kulturum

Kulturum utvecklas till ett gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrum i regional toppklass. Här ska både en ny förskola, grundskola och gymnasium rymmas och samverka och dela ytor på ett helt nytt sätt bland annat med kulturskolan, vuxenutbildningen, ungdomens hus, biblioteket, föreningar, olika studieförbund och aktörer inom utbildning och näringsliv. Ovanpå Kulturum färdigställer Partillebo dessutom cirka 140 hyreslägenheter och i direkt anslutning till det nya kultur- och utbildningscentrum anläggs även kommunens nya stadspark utmed Säveån.

Stadsparken

Den nya stadsparken intill Säveån hittar du bland annat vår populära och nationellt kända lek- och klätterbäver "Justin Bäver". Parken är planerad i dialog med bland annat elever på Partille gymnasium och ska bjuda på äventyr och överraskningar och vara trygg för alla. En plats för lek, skolungdom, uteidrott, kultur, motion och avkoppling.

Kyrktorget

Torget stärkas som mötesplats och ett tryggt och levande centrum mitt i Partille. Vid decennieskiftet väntas ett helt nytt bostadskvarter stå klart vid Kyrktorget. Tillsammans med Riksbyggen planerar kommunen för en bostadsbyggnad med cirka 70 lägenheter i 7-12 våningar med lokaler för handel och restauranger i botten. Parallellt kommer torgets ytskikt att fräschas upp med ny växlighet, nytt möblemang och ny belysning. Gång- och cykelstråket mellan Kyrktorget, Åtorget och Partille station ska också bli tydligare.

Yllebron och stationsområdet

För att skapa fler möjliga vägar till och från Partille centrum byggs en ny bro över Säveån. Yllebron kommer att förbinda Stationsvägen på den norra sidan av ån med Yllegatan på centrumsidan och förväntas stå klar senhösten 2017. Bron blir cirka 70 meter lång och 12 meter bred och kommer att ha plats både för gående, cyklister och bilister.

Partillebohallen

Centrala Partille får ytterligare cirka 100 nya bostäder när Partillebohallen byggs om. Bostäderna kommer att ligga i en ny huskropp som byggs norr om hallen och runt om på taket så att hallens tak bildar en innergård. Efter ombyggnaden minskar publikkapaciteten, men med nya Partille arena på ett stenkasts avstånd kommer det att finnas gott om plats för idrott och kultur i Partille centrum. Partillebohallen kommer att användas vid mindre evenemang och för skolidrott. I bottenplan planeras det för kommunala verksamhetslokaler.

Gamla Kronvägen

Gamla Kronvägen blir en trygg och attraktiv stadsgata. De som går och cyklar kommer att prioriteras och hastigheten för övrig trafik ska hållas låg. Korttidsparkering erbjuds längs gatan och pelarek planteras på båda sidorna.

Ny påfart till E20

Lagom till invigningen av Partille arena öppnades en ny påfart till E20 i västergående riktning in mot Göteborg. Avsikten är dels att avlasta Partille centrum från trafik och dels att underlätta trafiktömningen efter större evenemang i Partille arena.

Skulltorpsmotet

Skulltorpsmotet har byggts om med nya av- och påfarter för att skapa en mer stadslik trafikplats. Ett komprimerat mot ger plats för både bostäder och handel.