Partilles befolkning fortsätter att växa och kommunen är på god väg att nå målet 40.000 invånare omkring decennieskiftet. För att lyckas satsar vi hårt för att möta både dagens och framtidens behov. Partille tar klivet från förort till förstad med flera stora samhällsbyggnadsprojekt.

Ny översiktsplan tas fram för Partille

Hur ska det vara att växa upp, leva och att arbeta i Partille år 2035? Med den frågan som utgångspunkt har ett förslag till ny översiktsplan för Partille tagits fram som är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering i kommunen. Efter samråd har förslaget bearbetats och kommer att ställas ut från den 3 juli till och med den 3 oktober 2017. Läs mer om förslaget till ny översiktsplan här. Läs mer om översiktsplanering.

Kommunens strategiska läge mitt i den expansiva Göteborgsregionen, gör Partille till en attraktiv plats att leva och att arbeta på nu och i framtiden. Det gör även att efterfrågan är stor både på bostads- och företagsmark i Partille. Samtidigt värderas kommunens naturområden allt högre. Det öppnar både för nya möjligheter till utveckling och utmaningar och kräver en medveten samhällsplanering. Därför behövs ny översiktsplan som skissar framtidens Partille

Hållbar kommun ur ett globalt perspektiv

I vår samhällsplanering arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och hållbar livsmiljö i Partille. Planeringen utgår från kommunens övergripande vision ”Partille – Mitt i det goda livet” och de sex politiskt beslutade målområdena för att Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.

Vi bygger för framtiden 

I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Här kan du läsa mer om flera av kommunens pågående och planerade bostadssatsningar.

Ett nytt centrum tar form

Den nya stadsdelen Partille Port med cirka 800 nya bostäder och handelsytor om 30 000 kvadratmeter, kommunens nyinvigda arena, det gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrumet i Kulturum och den nya stadsparken tillhör också de största och senaste projekten i centrala Partille. En del är klara. Andra pågår fortfarande. Visionen är att skapa ett centrum där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille. Läs mer om dessa och andra projekt i centrum. 

Partille Eco Park

Vi växer i alla kommundelar, inte minst i södra Sävedalen. Där har kommunen tagit fram ett idéprogram – Partille Eco Park – med tankar om hur Puketorp, Ugglum och Finngösa kan utvecklas framåt med hänsyn tagen till områdets viktiga naturvärden. Södra Sävedalen har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Till exempel färdigställs just nu Vallhamra torg med ett nytt centrum både med bostäder med moderna affärslokaler. Med fler bostäder i kollektivtrafiknära läge skulle området kunna fortsätta utvecklas.

Pågående plan- och byggprojekt

Var det planeras för ny bebyggelse i Partille och var det är klart för byggnation kan du ta del av via ingången Samhällsplanering här på kommunens webbplats.