Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag upprätta detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211, samt att genomföra samråd.

Syfte och innehåll

Detaljplaneförslaget innebär att det blir möjligt att från fastigheten Mellby 2:211 avstycka två villatomter så att två nya friliggande villor kan uppföras. Detaljplaneområdet gränsar till Paradisets friluftsområde, och här finns två stigar som leder in i friluftsområdet vilka fortsatt kommer finnas. Detaljplanen tas fram med så kallat standard planförfarande i enlighet med plan- o bygglagen.

Samråd 14 december 2017 till 11 januari 2018

Samråd hålls om förslaget till detaljplan från den 14 december 2017 till och med den 11 januari 2018.

Under perioden finns granskningsförslaget utställt i Partille kommunhus på Gamla Kronvägen 34. Öppettider helgfria vardagar klockan: 8-17 måndag-fredag, samt på måndagar även klockan 17-19.

Synpunkter ska skickas till Partille kommun senast den 11 januari 2018. Antingen via e-post till samhallsbyggnadskontoret@partille.se eller skriftligen i brev till: Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 433 82 Partille

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen