Detaljplan för skolverksamhet (del av Lexby 1:95 och 1:117 m fl).