Detaljplan för parkering vid södra Annebergsvägen.