Detaljplan, skola och bostäder i Hägnekreken, Öjersjö 6:3 m.fl.