Detaljplan för industriområde vid Laxfiskevägen, östra delen.