Detaljplan för gruppboende i södra Sävedalen, Ugglum 14:61 m fl.