Detaljplan för föreningsgård vid Tiondevägen, Furuskog.