Upphävande av gällande tomtindelning, delning av fastigheten.

Kåhög 106:8